Tallinna Sadama kruiisikai reovee torustiku ja pumplate paigaldus

Images: 

Teostasime alltöövõtjana Tallinna Sadama riigihanke reoveekanalisatsiooni torustiku paigalduse koos torutugede ja hülsside paigalduse, betoon kaevude ehituse, betoon kaevude sisude, luukide ja köiesuunajate montaaži, uute vendrite montaaži ja katteplekkide paigaldusega.