Pajaka Mõisa pelletipunkri ja etteandesüsteemi paigaldus

Images: 

Paigaldasime Pajaka Mõisa küttesüsteemi juurde pelletipunkri ja etteandesüsteemi. 

Süsteemi kirjeldus:

Katla käitamiseks vajalik kütus ladustati metallist kütuse punkris mahuga 11m³, mis asetseb katlaruumi kõrval siseruumis eraldatud vaheseinaga. Kütusepunkritel on kolm koonuspõhja, kust tigutransportöör viib kütuse põletile. Kütusepunkril on täitetoru, mille kaudu toimub punkri täitmine puhurautoga. Kütusepunkril on õhutustoru, mille otsas kottfilter. Kütusepunkrile paigaldati kaks ROTO tasemeandurit. Tasemeanduritest üks asub punkri ülaosas, samas seinas täitetorustikuga ja teine andur asub punkri koonuse põhja osas. Välisseinale paigaldati signaallamp. Mõlemad tasemeandurid on ühenduses teo, põleti ja signaallambiga. Ülemine tasemeandur annab signaali, kui kütusepunker on täitunud. Põleti saab signaali, et kütus on punkris. Teine tasemeandur annab signaali põletile, et kütuse tase on madal ja käivitab teise tigutransportööri. Kütuse söötmine punkrist katlasse toimub tigutransportööri abil, mille tööd juhib põletiautomaatika.