Harmeti tootmishoone küttesüsteemi ehitamine

Images: 

Paigaldasime järgmised seadmed:140 kW restkoldega hakkepuidu katel, 36 m3 hüdrauliliselt avatava katusega hakkepunker, multitsüklon, moodulkorsten. Teostasime samuti gaasikatlamaja torustiku, pumbasõlmede ja automaatika paigalduse, kompressorite pumbasõlmede ja soojustorustiku paigalduse.