Hardwood 500kW katlamaja ehitus (halupuu ja hakke/pelleti küttega)

Images: 

Paigaldasime järgmised seadmed: 2 tk LUK-500kW katelt, katelde automaatse tuhaeralduse, suitsu tsükloni, suitsuimeja Karl Klein sagedusmuunduriga, 2 tk 480kw Ala-Talkkari stokkerpõletit, liikuva põhjaga punkrid, Arimatic automaatika, kraabid 4tk, hakke etteandeteod, 10-m korsten. 

Ehitasime soojatrassi, tegime elektri- ja santehnilised tööd.