OÜ RAPLA METALL teostab EAS Ettevõtte arenguprogrammi raames projekti „Rapla Metall OÜ ARENGUPROGRAMM 2018-2021 a.“  Projekt rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasabil

Projekti eesmärkideks on:  

 • Automatiseerida ja optimeerida tootmisressursid ja protsessid - rakendatakse tootmisprogramm; töötatakse välja mõõdikud; motivatsiooni süsteem. Tõuseb tootmise efektiivsus, kasumlikkus ja tootlikkus. Luuakse konkurentsieelis efektiivse tootmise ja spetsialiseerumise näol. Hakkekatlatele ja pakendipressidele spetsialiseerumine. 
 • Töötada välja täis standardlahendus (koos paigaldusega)  0,3- 5MW restkoldega hakkekatlale.
 • Arendatakse välja erinevate jäätmete pakendipresside koostamise tõhus tootmislahendus.
 • Arendatakse biokütuste katla suitsugaaside puhastuseks filterseade, mis puhastab suitsugaaside osakesed mahuni kuni 30mmg/nm3 kohta. 2021. aastal on ettevõte turuliider filterseadme lahenduste valdkonnas.
 • Oma kaubamärgi toodete osakaalu suurendamine. Spetsialiseeruda B2B lahenduste müügile. Väheneb alltöövõtt.
Projekti raames viiakse ellu ettevõtte arenguplaani esimese etapi tegevused 18-kuulisel perioodil vastavalt taotlusele ja selle lisadele, projekti eelarvele ja tegevuskavale.
Projekti kogumaksumus on 847 156,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 465 935,80 eurot ja toetus on maksimaalselt 381 220,20 eurot.
 

 

 

 

Rapla Metall OÜ

Rapla Metall OÜ on erakapitalil põhinev Eesti ettevõte. Alustasime oma tegevust 2010 aastal mil omandasime staažika tootmisüksuse kus valmistati katlaid ja akumulatsioonimahuteid juba aastast 1992. Oleme spetsialiseerunud soojusseadmete tootmisele, müügile ja paigaldamisele. Tootmise osas on meie suund eelkõige biokütustele mõeldud soojusseadmetele. Toodame ja paigaldame katlaid, põleteid, kütusepunkreid, kraapladusid ja akumulatsioonipaake.
 
Pikaajalised kogemused, kaasaegsed tehnoloogiad ja kõrgekvaliteedilised materjalid tagavad kvaliteetse toode ja paigalduse. Arvestame tootmisel tellija vajadusi ning saame pakkuda sobiva soojussüsteemi lahenduse nii kodukasutajale kui suurtarbijale.
 
Meie eesmärgiks on pakkuda küttesüsteemide terviklahendust: katel, mahuti, põleti, kütusepunker ja sanitaartehniline paigaldus - kõik ühest kohast terviklahendusena!
 
Vaata meie firmat tutvustavat videot:

 

Tootevalik

 • katlad 25- 500kW, sh. halupuukatlad, pelletikatlad, hakkekatlad, õhkküttekatlad ja põhukatlad
 • tahkekütuse põletid Bioburner, kütusepunkrid, etteandesüsteemid
 • kraaplaod
 • akumulatsioonimahutid, veeboilerid
 • saunakerised
 
Rapla Metall OÜ tootmine on hetkel koondatud kolme tootmishoonesse. Esimsese tootmishoones on detailide eeltöötlus, värvimine ja komplekteerimine.  Teises hoones on valmistatakse tooted ja asub kontor. Kolmandas hoones asub ladu. Kokku on tootmispinda 1600m2.
 
Meie seadmepark võimaldab kuni #20 mm terase plasmalõikust, lehtmetalli stantsimist, painutamist, keevitamist, puurimist ning metallkonstruktsioonide valmistamist vastavalt tellija joonistele.
 

Teenused

 • santehnilised montaažtööd - keskküttesüsteemide paigaldus, katlamajade sisseseade montaažtööd, vee- ja kanalisatsioonitööd elamutes ja tootmishoonetes
 • ehituslikud metallkonstruktsioonid - metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus tellija soovil, lehtmetalli ja torude painutamine, metallide plasmalõikus ja keevitustööd, detailide valmistamine ja montaažtööd
 • kütte projekteerimine
 • elektriinstallatsioonitööd - elektripaigaldised elamutes, tootmishoonetes ja farmides, mõõdistamise korraldamine

Kõigile meie toodetud ja paigaldatud seadmetele kehtib 2-aastane firmapoolne garantii

 • valmistada kaasaegseid energia- ja keskkonnasäästlikke kütteseadmeid
 • olla kodumaine turuliider katelde tootjana Eestis
 • pakkuda klientidele toimivaid kaasaegseid innovaatilisi tooteid ja tehnilisi lahendusi
 • jõuda oma ala parimate ettevõtete hulka Euroopas ja olla esimene katlatootja Eestis
 • usaldusväärsus - pikaajalised kogemused, ausus ja avatus, täidame lubadused
 • hoolivus - klientide, koostööpartnerite ja oma töötajate suhtes, kes on meile kõige tähtsamad
 • areng - põhineb pikaajalistel teadmistel, kogemustel, oskustel ja järjepidavusel, oleme õppimisvõimelised ja professionaalsed
 • tugevus - kogemused ning erinevate spetsialistide kaasamine ettevõtte arengusse
 • innovatiivsus - oleme avatud uutele ideedele ja koostöövõimalustele
 • tootmine- paindlik tootmisprotsesside korraldamine, millest tulenevalt suudame täita klientide erinevaid soove ja vajadusikütte projekteerimine

Meie koostööpartnerid: