Pärsama hakkepuidu katlamaja projekteerimine ja paigaldus